Home » Tin Cộng Đồng, Tin Hoa Kỳ, Tin Việt Nam

NGƯỜI VIỆT TV: Đại dịch, nổi loạn, giờ tới Chiến Tranh Lạnh, Biden xui thiệt!

24 February 2022 456 views No Comment

Chỉ hơn một năm cầm quyền, Tổng Thống Joe Biden đối đầu với quá nhiều khủng hoảng, mà tiêu biển nhất là đại dịch COVID-19, sự nổi dậy của thành phần “fan cứng” của Trump, và bây giờ lại tới cuộc khủng hoảng Ukraine, có thể kéo thế giới trở về thời kỳ Chiến Tranh Lạnh.

Comments are closed.