Home » Archive

Headline, Headline @en, Người Việt Khắp Nơi, Tin Cộng Đồng, Tin Hoa Kỳ »

[2 Sep 2021 | No Comment | 36 views]
NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT TỔ CHỨC HỖ TRỢ NGƯỜI TỴ NẠN AFGHANISTAN

Bài của Alicia A. Caldwell/The Wall Street Journal

Lê Quốc Tuấn dịch Việt Ngữ

Những người Mỹ gốc Việt đến Hoa Kỳ tị nạn hơn 40 năm trước và con cái của họ đang vận động để giúp đỡ những người Afghanistan mà họ thấy cùng chia sẻ một quá khứ vào thời điểm kết thúc hỗn loạn một cuộc chiến kéo dài khác ở châu Á.

Một nhóm ở Seattle đang nhắm đến việc tìm 75 gia đình người Mỹ gốc Việt để đón các gia đình Afghanistan đến. Giám đốc …

Đọc tiếp »