Home » Archive

Featured, Featured @ en, Headline, Headline @en, Thời Sự, Tin Hoa Kỳ »

[7 Oct 2020 | No Comment | 26 views]
27 NGÀY TRƯỚC BẦU CỬ: THỜI SỰ THỨ TƯ 7 THÁNG 10, 2020

Nhà báo ĐỖ DZŨNG tường thuật dựa trên SỰ THẬT – FACTS – không phải thuyết âm mưu hay tin giả .

Ổ DỊCH TẠI TÒA BẠCH ỐC 

Đọc tiếp »