Home » Archive

Bình Luận, Featured, Featured @ en, Finances, Headline, Headline @en, Tin Hoa Kỳ »

[4 Sep 2020 | No Comment | 103 views]
Hoàng Ngọc Nguyên: NỬA TỈNH, NỬA ĐIÊN

HOÀNG NGỌC NGUYÊN

Hai tuần cuối của tháng tám đã chứng kiến hai đảng tổ chức đại hội để xác nhận sự đề cử ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống. Vì đại dịch coronavirus, cho nên đảng nào cũng tổ chức đại hội qua mạng (virtual convention), và sự đề cử chỉ có tính hình thức. Đương nhiên, ông Trump sẽ (thực ra là đã) tranh cử để có thêm một nhiệm kỳ nữa, và người đứng phó vẫn là nhân vật trung thành bậc nhất thiên hạ: …

Đọc tiếp »