Home » Archive

Bình Luận, Featured, Featured @ en, Headline, Headline @en, Tin Hoa Kỳ »

[14 Jun 2020 | No Comment | 73 views]
ĐINH TỪ THỨC: chữa bệnh mù – suy nghĩ thời covid (phần 2)

ĐINH TỪ THỨC

Từ hàng ngàn năm, mỗi khi trong tình trạng nguy hiểm tới tính mạng tập thể, như ôn dịch, chiến tranh, người ta thường tìm tới nương náu nơi những cơ sở tín ngưỡng, như nhà thờ, để được Ơn Trên che chở, và được giúp đỡ về cả phần hồn, lẫn phần xác. Trận đại dịch Covid-19 khiến mọi sự thay đổi: muốn được an toàn cần tránh đến nhà thờ, và giúp nhau bằng cách tránh gặp nhau. Vì tình trạng đặc biệt này, các …

Đọc tiếp »

Featured, Featured @ en, Tin Hoa Kỳ »

[14 Jun 2020 | No Comment | 65 views]
HỮU TRẦN: Biểu đồ Thiên kiến Truyền thông

HỮU TRẦN

Biểu đồ Thiên kiến Truyền thông do công ty Ad Fontes Media (tiếng LaTinh có nghĩa là đến tận nguồn) được cô Vanessa Otero là người sáng lập với mục đích tạo một trang mạng tương tác đánh giá các cơ quan truyền thông và công ty dữ liệu phân tích đánh giá độ tin cậy nội dung thông tin từ các cơ quan truyền thông trong quãng thời gian dài.

Thiên kiến của cơ quan truyền thông được sắp xếp theo xu hướng từ thiên tả đến thiên hữu theo …

Đọc tiếp »