Home » Archive

Bình Luận, Featured, Featured @ en, Headline, Headline @en, Tin Hoa Kỳ »

[25 May 2020 | No Comment | 100 views]
Nguyen Hoang: Trump says, ‘Who is to blame? Not me!’

President Donald Trump looks through a face shield, in front of poster of the manufacturing of these shields, while touring Ford Motor Co.’s Rawsonville Components Plant in Ypsilanti, Michigan on Thursday, May 21, 2020. (Daniel Mears/Detroit News via AP)

By Nguyen Hoang | Special to The Tribune · Published: 3 days agoUpdated: 3 days ago

It’s an indisputable fact that President Donald Trump has never lost control of his Republican party, but the GOP has lost it over Trump – almost right from the start.

Owing to this one-sided affair, this party is …

Đọc tiếp »

Bình Luận, Featured, Featured @ en, Headline, Headline @en, Tin Hoa Kỳ »

[25 May 2020 | No Comment | 89 views]
FINTAN O’TOOLE : Donald Trump has destroyed the country he promised to make great again

Tác giả: FINTAN O’TOOLE

Người dịch: Cố Sự Quán

Bài viết của môt bình luận gia Ái Nhĩ Lan nhìn vào tình cảnh hiện tại của nước Mỹ đang bị tàn phá (với số tử vong gần 100 ngàn người )

THẾ GIỚI ĐÃ TỪNG YÊU, GHÉT VÀ ĐỐ KỴ VỚI NƯỚC MỸ, NHƯNG GIỜ ĐÂY, LẦN ĐẦU TIÊN, THẾ GIỚI THƯƠNG HẠI NÓ.

Trải qua hơn hai thế kỷ, Hoa Kỳ đã khuấy động nhiều cung bậc cảm xúc của nhân loại: yêu mến và thù hận, sợ hãi và hy vọng, đố …

Đọc tiếp »