Home » Archive

Bình Luận, Featured, Featured @ en, Headline, Headline @en, Tin Hoa Kỳ »

[2 Feb 2020 | No Comment | 81 views]
Hoàng Ngọc Nguyên: CHẲNG RIÊNG GÌ Ở MỸ

Hình từ internet

HOÀNG NGỌC NGUYÊN

Một email “Chúc Mừng Năm Mới” của một người bạn thân thiết từ những ngày xưa lắm, từng chung một mái nhà Trường Chính trị Kinh doanh Đại học Dalat, mà còn làm chung tại Nha Chương trình-Phối trí, Bộ Thương mãi-Tiếp tế, anh Bùi Văn Nhỏ (nhưng trái tim thì lớn), mới biết rằng mình đã đến đầu ngõ năm mới. Từ ý nghĩ đến một món quà đầu năm có ý nghĩa cho Nhỏ, một món quà anh thực sự cần, bài viết này …

Đọc tiếp »