Home » Archive

Featured, Featured @ en, Headline, Headline @en, Tin Cộng Đồng »

[3 Sep 2019 | No Comment | 248 views]
THÔNG BÁO của Ban Tổ Chức Bầu Cử & THỂ LỆ BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO UTAH N/K 2020-2022

 

BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ
(Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch BCH/CĐ/NVTD Utah
Nhiệm kỳ 2020 – 2022)
Tại Văn Phòng Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah
1769 W. Carriage Square, Taylorsville, UT 84129
Điện thoại: (801) 918-8486
 
LỊCH TRÌNH ỨNG CỬ, TRANH CỬ và BẦU CỬ
Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah
Nhiệm kỳ: 2020 – 2022
  
– Ngày 11 tháng 8 năm 2019, Phiên họp Khoáng Đại Cộng Đồng đã tuyển chọn 5 Thành Viên của Ban Tổ Chức Bầu Cử và chuẩn phê Thể Lệ Bầu Cử Ban Chấp Hành Cộng …

Đọc tiếp »

Featured, Featured @ en, Tin Cộng Đồng »

[3 Sep 2019 | No Comment | 192 views]
Bản Tin Cộng Đồng Vol 263

Xin download tại đây BẢN TIN CỘNG ĐỒNG VOL. 263  – tuần lễ từ 1 đến 14 tháng 9, 2019
[pdf-ppt-viewer href=”https://nguoiviettudoutah.org/wp-content/uploads/2019/09/VietnameseNewsletter_vol-263.pdf” width=”590″ height=”700″]

Đọc tiếp »