Home » Chúng Tôi

Chúng Tôi

Về trang nhà Bản Tin Người Việt Tự Do Utah


Trang nhà Cộng đồng Người Việt Tự Do Utah do Ban Biên Tập Bản Tin Người Việt Utah sáng lập và duy trì từ năm 2008 nhằm đưa những thông tin chính xác, hữu ích  từ khắp nơi đến với cộng đồng người Việt tại Utah cũng như yểm trợ cho những sinh hoạt Cộng Đồng dưới thời Ban Chấp Hành của ông nguyên Chủ Tịch Trần Hoàng Hữu (Nhiệm kỳ 2008-2014).

Trải qua 10 năm dưới danh xưng quen thuộc “Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah”, kể từ ngày 24 tháng Tám năm 2018, để tránh sự ngộ nhận trang nhà “Cộng đồng Người Việt Tự Do Utah” là tiếng nói của Ban Chấp Hành đương nhiệm, Ban Biên Tập Bản Tin Người Việt Utah quyết định chính thức đổi trang nhà thành trang thông tin độc lập của Cộng Đồng : Bản Tin Người Việt Tự Do Utah .


Phương châm:


– Đưa tin trung thực, chính xác.

– Phổ biến tin tức, sinh hoạt của mọi Hội Đoàn, Đoàn Thể trong cộng đồng Việt tại ĐỊA PHƯƠNG UTAH cũng như tạo một Diễn Đàn để đồng hương lên tiếng khi cần thiết.

– Không dùng trang nhà Bản Tin Người Việt Tự Do Utah cũng như ấn bản Bản Tin Người Việt Tự Do Utah (phát hành ngày 1 và 15 mỗi tháng) để làm công cụ vu vạ, phỉ báng, mạ lỵ cá nhân.

– Làm đúng vai trò và trách nhiệm thông tin VÌ Cộng Đồng và CHO Cộng Đồng.

– Hoàn toàn ĐỘC LẬP, không trực thuộc hay chịu sự chi phối của bất cứ phe nhóm, đoàn thể hoặc cá nhân nào trong Cộng Đồng.

Về Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Utah :

Cộng đồng người Việt tại Utah được hình thành từ những nhóm nhỏ người Việt tỵ nạn Cộng Sản đầu tiên đặt chân đến Salt Lake City vào tháng 6/1975.

Theo thời gian, để xác minh căn cước tỵ nạn Cộng Sản của những người tiên phong và giữ vững chủ trương không chấp nhận Cộng Sản cũng như tiếp tục đấu tranh cho một Việt Nam Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền  thực sự, danh xưng Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Utah được chính thức công nhận bằng văn bản qua NỘI QUY CỘNG ĐỒNG được tu chính vào năm 2009 cũng như được ghi danh với chính quyền địa phương.

NỘI QUY CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO UTAH (Bản Tu Chính 2019)

NỘI QUY CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO UTAH (Bản Tu Chính 2009)

PHAN CÔNG TÔN: Lịch sử việc thành lập các Hội Đoàn người Việt tại tiểu bang Utah (1975-2015)