Home » Archive

Featured, Kế Toán - Khai Thuế - Chuyển Tiền, Tin Cộng Đồng, Tin Utah »

[11 Nov 2015 | No Comment | 939 views]
UTAH: THƯ MỜI THAM DỰ ĐÊM HỘI NGỘ DÂN QUÂN CÁN CHÍNH VNCH 2015

Đêm Hội Ngộ Dân Quân Cán Chính 2013

Thư Mời
Kính gửi:- Quý Niên Trưởng
–         Quý Chiến Hữu
–         Quý Cựu Dân Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa
–        Quý Đồng Hương

Như thường lệ, hàng năm, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Tiểu Bang Utah đứng ra tổ chức Đêm Hội Ngộ Dân Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa- nhằm qui tụ những cựu Quân Nhân, cựu Công Chức đã từng phục vụ trong chính thể Việt Nam Cộng Hòa- có một buổi gặp gỡ, hàn huyên tâm sự, …

Đọc tiếp »

Kế Toán - Khai Thuế - Chuyển Tiền »

[20 Feb 2011 | Comments Off on Mục Kế Toán – Khai Thuế – Chuyển Tiền | 2,989 views]

Khai Thuế: Chinh Phạm
2427 South Redwood Rd. #2
West Valley City, UT 84119
ĐT: 801.557.8579
9:30AM – 8:00 PM

Đọc tiếp »