Home » Archive

Cáo Phó - Phân Ưu, Featured, Featured @ en, Tin Cộng Đồng »

[11 Mar 2020 | No Comment | 373 views]
PHÂN ƯU – Ông VĂN CÔNG LÊN

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn:

Ông VĂN CÔNG LÊN

Pháp danh Nguyên Đạt

Sanh ngày 11 tháng 7 năm 1939 

tại Phan Rang, Ninh Thuận, Việt Nam

đã từ trần ngày 9 tháng 3 năm 2020

(Nhằm ngày 16 tháng 2 năm Canh Tý)

tại West Jordan, Utah, Hoa Kỳ 

Hưởng thọ 82 tuổi 

Bản Tin Người Việt Tự Do Utah

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 
cùng Bà Quả Phụ VĂN CÔNG LÊN, nhũ danh Phù Thị Trinh
cùng Các Con và các Cháu. 

 
Nguyện cầu hương linh Ông Văn Công Lên sớm vãng sanh về miền Cực Lạc.
 

Thay mặt Bản Tin Người …

Đọc tiếp »