Home » Bảo Trợ

Bảo Trợ

Điện báo Bản Tin Người Việt Tự Do Utah được thành lập nhằm phục vụ các nhu cầu thông tin, văn hóa, xã hội và giáo dục của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, và đồng thời góp phần vào công cuộc vận động tự do dân chủ tại Việt Nam.

Ban biên tập Bản Tin Người Việt Tự Do Utah tự nguyện đóng góp hết công lao và thời gian của mình để phục vụ cộng đồng, tuy nhiên để trang trải tất cả chi phí liên quan đến trung tâm cung cấp dịch vụ Internet cũng như việc mở rộng sang các lãnh vực âm thanh, phim, ảnh, đòi hỏi một phương tiện tài chánh dồi dào hơn.

Qua thư này, chúng tôi trân trọng kính mời quý thương gia yểm trợ bằng cách quảng cáo trên NguoiVietUtah.org.  Trang quảng cáo màu sắc rực rỡ của quý vị sẽ xuất hiện trên trang chính của Người Việt Tự Do Utah 24 giờ một ngày và suốt 6 tháng, một năm hay ngay cả nhiều năm tùy theo ý muốn của quý vị. Nội dung quảng cáo cũng sẽ được thay đổi bất cứ lúc nào quý vị muốn. Với số lượng hàng trăm ngàn người đọc, hiệu quả quảng cáo của quý vị sẽ cao gấp nhiều lần hơn so với các phương tiện truyền thông khác. Vì không nhằm mục đích thương mại, chúng tôi chỉ thu nhận một số ít quảng cáo đủ để trang trải các chi phí của NguoiVietUtah.org mà thôi.

Đây là một việc làm ý nghĩa, chẳng những đem lại nhiều hiệu năng kinh tế cho cơ sở thương mại của quý vị mà còn góp phần bảo trợ cho sự phát triển của NguoiVieUtah, tiếng nói trung thực của cộng đồng Người Việt chúng ta.

Mọi thắc mắc xin liên lạc Hữu: 801.879.7130

Trân trọng kính chào

NguoiVietUtah.org

vietnameseutah.org