Home » Featured, Featured @ en, Tin Cộng Đồng

LỊCH TRÌNH ỨNG CỬ, TRANH CỬ VÀ BẦU CỬ Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah Nhiệm kỳ: 2020 – 2022

9 October 2019 172 views No Comment

– Ngày 11 tháng 8 năm 2019, Phiên họp Khoáng Đại Cộng Đồng đã tuyển chọn 5 Thành viên của Ban Tổ Chức Bầu Cử và chuẩn phê Thể Lệ Bầu Cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tư Do Utah nhiệm kỳ 2020 – 2022.
– Năm Thành viên/Ban Tổ Chức Bầu Cử gồm có các ông: Phan Công Tôn (Trưởng Ban), Trần Văn Kha, Nguyễn Me, Trần Công và Nguyễn Văn Sào.
– Chính thức công bố chương trình Ứng cử, Tranh cử và Bầu cử (qua truyền thông) từ đầu tháng 9 năm 2019.
Bắt đầu nhận đơn các Liên Danh Ứng Cử: từ 10 AM ngày 02 tháng 11 năm 2019.
Chấm dứt nhận đơn các Liên Danh Ứng Cử: lúc4 PM ngày 23 tháng 11 năm 2019.
– Ban Tổ Chức Bầu Cử tuyên bố các Liên Danh Ứng Cử Hợp Lệ: ngày 24 tháng 11 năm 2019.
Các Liên Danh Ứng Cử Hợp Lệ bắt đầu Vận Động Tranh Cử: từ 8 AM ngày 25 tháng 11 năm 2019.
Nếu có từ 2 Liên Danh Ứng Cử Hợp Lệ trở lên, các Liên Danh sẽ gặp gỡ và tranh luận tại Văn Phòng Cộng Đồng trong hai ngày:
21 tháng 12 năm 2019 và 04 tháng Giêng năm 2020 từ 2 PM.
Các Liên Danh Ứng Cử Hợp Lệ chấm dứt Vận Động Tranh Cử từ 6 PM, ngày 17 tháng Giêng năm 2020.
– Ngày Bầu Cử nhằm vào ngày Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah tổ chức Tết Nguyên Đán: thứ Bảy, ngày 18 tháng Giêng năm 2020 (tức là ngày 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), tại Trung Tâm Đa Văn Hoá (Utah Cultural Celebration Center), địa chỉ:
1355 W. 3100 S., West Valley City, UT 84119.

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.