Home » Featured, Featured @ en, Tin Hoa Kỳ

Đơn xin thẻ xanh I-485 version mới, Sở Di Trú Hoa Kỳ cộng thêm các câu hỏi liên quan đến trợ cấp xã hội

4 September 2019 231 views No Comment

Lưu ý khai thật, và trả lời cẩn trọng hai câu hỏi liên quan đến trợ cấp xã hội được liệt kê trong Part 8 (General Eligibility and Inadmissibility Grounds), Section Public Assistance, câu hỏi số 61 và 62, bao gồm:

61. Have you received public assistance in the US from any source, including the US government or any state, county, city, or municipality other than emergency medical treatment?
(Bạn đã từng nhận được hỗ trợ công cộng (trợ cấp) tại Hoa Kỳ từ bất kỳ nguồn nào, bao gồm từ chính phủ liên bang Hoa Kỳ, hoặc cấp tiểu bang, hạt, thành phố hoặc đô thị nào khác ngoài điều trị y tế khẩn cấp)?

62. Are you likely to receive public assistance in the future in the US from any source including the US government or any state, county, city, or municipality other than emergency medical treatment?
(Bạn có dự tính nhận sự sự hỗ trợ công cộng (trợ cấp) tại Hoa Kỳ từ bất kỳ nguồn nào, bao gồm từ chính phủ liên bang Hoa Kỳ, hoặc cấp tiểu bang, hạt, thành phố hoặc đô thị nào khác ngoài điều trị y tế khẩn cấp)?

Đây là các câu hỏi cũ, nhưng nay sẽ được các nhân viên di trú coi sóc cẩn trọng hơn, trong việc quyết định chấp thuận hoặc từ chối.

Đơn I-485 tại trang mạng Sở Di Trú Hoa Kỳ: https://www.uscis.gov/i-485?utm_source=rss-feed&utm_campaign=Forms%20Updates

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.