TRANG CHỦ
Tin Tức
Lịch Trình
HỌC SINH XUẤT SẮC
Thông Báo
Hướng Dẫn
Mẫu Đơn HSXS
CÁC KỲ THI
Thi Ảnh Hậu
Thi Vẽ
Thi Trang Phục
Thi Hula-Hoop
Thi Tài Năng
Thi Bóng Bàn
Thi Cờ Tướng
TÀI TRỢ
Danh Sách
GIAN HÀNG
Thông Tin
 
 
 
BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO UTAH 2010-2012
  • Thùng phiếu sẽ được mở từ 11 giờ sáng tại Hội trường Tết Canh Dần.
  • 2:30PM : Chấm dứt bỏ phiếu.
  • Kiểm phiếu và công bố kết quả lúc 3:00PM
THÔNG BÁO CỦA BẢN TIN CỘNG ĐỒNG
Bản Tin Cộng Đồng Xuân Canh Dần sẽ được phát hành ngày thứ Năm, 4 tháng 2, 2010.
Đồng hương muốn đóng góp bài vở cho báo Xuân, xin email về địa chỉ bchnguoivietut@aol.com
Hạn chót nhận bài: 31 tháng 12, 2009

Tác giả có bài chọn đăng sẽ được tặng 10 số báo Xuân :)

Trân trọng,
BTCĐ