TRANG CHỦ
Tin Tức
Lịch Trình
HỌC SINH XUẤT SẮC
Thông Báo
Hướng Dẫn
Mẫu Đơn HSXS
CÁC KỲ THI
Thi Ảnh Hậu
Thi Vẽ
Thi Trang Phục
Thi Hula-Hoop
Thi Tài Năng
Thi Bóng Bàn
Thi Cờ Tướng
TÀI TRỢ
Danh Sách
GIAN HÀNG
Thông Tin
 
 
 
THI ĐẤU CỜ TƯỚNG
Dành cho mọi đồng hương, không phân biệt tuổi tác.
  • Cuộc thi được tổ chức ngay tại hội trường Tết.
  • Giải thưởng: Một cúp hạng Nhất và một cúp hạng Nhì
  • Lệ phí ghi danh: 5$
Ghi danh với Cửu Nguyễn (801) 696-7503
hoặc email: bchnguoivietut@aol.com

Hạn chót ghi danh: 24 tháng 1, 2010DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 2010
  • Hưng Phạm
  • Mười Muôn
  • Sáu To