Home » Chúng Tôi

Chúng Tôi

Phương Châm:

Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Utah tồn tại nhằm mục đích bảo tồn và phát huy phong tục tập quán và văn hóa dân tộc Việt qua các chương trình sinh hoạt được tổ chức thường niên như Lễ Hội Mừng Xuân, Giỗ Tổ Hùng Vương, Tưởng Niệm 30 tháng Tư Đen, Tết Trung Thu, vân vân.

Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Utah phối hợp với các đoàn thể Người Việt khác và các đoàn thể bạn cùng trao đổi, học hỏi, chia sẻ, và thông cảm trong tinh thần đoàn kết, trao đổi văn hóa để mang lại lợi ích phát triển chung cho cộng đồng.

Trang nhà:

Trang nhà cộng đồng người Việt Tự Do Utah ở địa chỉ  vietnameseutah.org hoặc nguoivietutah.org và tờ Bản Tin phát hành mỗi ngày 1 và 15 hàng tháng –qua mạng lưới Internet- từ năm 2008 đã và tiếp tục chuyển tải những thông báo, tin tức sinh hoạt cộng đồng đến với cư dân Việt tại Utah, cũng như mang tin tức khắp nơi về với Đồng Hương.

Chúng tôi chân thành cảm ơn các cộng sự viên của ban truyền thông, các Mạnh Thường Quân, các Thân Chủ quảng cáo đã ủng hộ giúp đỡ chúng tôi để có được phương tiện truyền thông nhanh chóng và hữu hiệu.

LIỂN LẠC: (801) 671-0847 (c)


NỘI QUY

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO UTAH

This post is also available in: English