Home » Nhà Hàng

Mục Nhà Hàng

20 Tháng Hai 2011 3.245 views No Comment

Mì La Cai

961 South State Street
Salt Lake City, UT 84111
ĐT: 801.322.3590
WEB: lacainoodlehouse.com
Thứ Hai – Thứ Năm : 11 AM – 9 PM
Thứ Sáu – Thứ Bẩy : 11 AM – 10 PM

This post is also available in: English

Comments are closed.