Home » Featured, Headline, Tin Cộng Đồng, Tin Hoa Kỳ

Kết Quả Cuộc Tổng Tuyển Cử 2018 và các Ứng Cử Viên gốc Việt tại Hoa Kỳ

8 Tháng Mười Một 2018 379 views No Comment

Sau bao nhiêu ngày tháng tranh cử gay cấn, sôi nổi thì cuối cùng đảng Cộng Hoà vẫn giữ quyền kiểm soát ở Thượng Viện Hoa Kỳ với 51 ghế, trong khi đảng Dân Chủ chỉ còn 46 ghế (sau khi mất 2 ghế về bên đảng Cộng Hòa), và còn 3 ghế vẫn chưa có có kết quả. Riêng bên Hạ Viện Hoa Kỳ thì đảng Dân Chủ đã chiếm được 222 ghế, trong khi đảng Cộng Hòa chỉ còn lại 196 ghế (sau khi mất 27 ghế cho bên Đảng Dân Chủ), bởi vậy nên bên Hạ Viện Hoa Kỳ, đảng Dân Chủ đã lấy lại quyền kiểm soát Hạ Viện (vì chỉ cần chiếm 218 ghế trong Hạ Viện là thành khối đa số). Vẫn còn một số ghế bên Hạ Viện Hoa Kỳ chưa có kết quả chính thức, nhưng tiên đoán bên đảng Dân Chủ có thể có thêm 7 ghế nữa và đảng Cộng Hòa có thể có thêm 10 ghế nữa. Nếu đúng như vậy thì đảng Dân Chủ sẽ có thể có đến 229 ghế và đảng Cộng Hòa chỉ còn lại 206 ghế.

Sau 8 năm trời, tính từ năm 2010, bây giờ đảng Dân Chủ mới có thể nắm lại quyền kiểm soát Hạ Viện Hoa Kỳ. Vậy là bên Lập Pháp (Quốc Hội Hoa Kỳ) đã không còn thuộc về một khối đa số là đảng Cộng Hòa như những năm trước nữa, vì Hạ Viện đã do đảng Dân Chủ nắm quyền đa số, cho dù Thượng Viện vẫn tiếp tục do đảng Cộng Hòa nắm quyền đa số. Như thế, trong hai năm cuối của nhiệm kỳ này, với sự kiểm soát của đảng Dân Chủ tại Hạ Viện, Tổng Thống Trump chắc chắn sẽ phải đối mặt với một số việc trong các chương trình nghị sự.

Ngoài ra, đảng Dân Chủ cũng có thêm 7 vị Thống Đốc của các tiểu bang sau đợt bầu cử năm nay. Hiện nay, trên toàn cõi Hoa Kỳ, có tổng cộng 26 vị Thống Đốc thuộc đảng Cộng Hoà, 23 vị Thống Đốc thuộc đảng Dân Chủ.

Thật ra thì kết quả của Cuộc Tổng Tuyển Cử năm 2018 này cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm, bởi vì thường vào các cuộc Bầu Cử Giữa Kỳ (Mid-term Elections) trong nhiệm kỳ của một vị Tổng Thống thì thường kết quả hay nghiêng về đảng đối lập của vị Tổng Thống đó. Theo những người phân tích và quan sát về chính trị thì chuyện đảng Cộng Hoà và đảng Dân Chủ bất phân thắng bại trong mùa Tổng Tuyển Cử năm 2018 là chuyện phải xảy ra.

oOo

Nói về cuộc chạy đua vào Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ đã xong. Bây giờ nói riêng về các ứng cử viên gốc Việt nhé. Trong một vài năm gần đây có nhiều người Mỹ gốc Việt đã trực tiếp tham gia vào chính trị dòng chính tại các quốc gia ở hải ngoại này, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Một số đã trở thành Dân Biểu Liên Bang, Dân Biểu Tiểu Bang, Thị Trưởng thành phố, Nghị Viên thành phố, hay một số chức vụ quan trọng trong guồng máy chính trị tại các địa phương khác nhau. Và có lẽ, hai tiểu bang có đông dân gốc Việt như California và Texas là có nhiều người Mỹ gốc Việt ra tranh cử nhất. Sự kiện này cũng tạo cho con số các cử tri người Mỹ gốc Việt đi đầu phiếu nhiều hơn thêm và như vậy thì càng ngày, tiếng nói của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại hải ngoại càng được chính giới Hoa Kỳ và chính quyền sở tại để ý nhiều hơn.

Trong mùa bầu cử 2018 năm nay cũng đã có một số ứng cử viên gốc Việt ra tranh cử cho nhiều chức vụ khác nhau từ cấp Liên Bang, Tiểu Bang, Quận Hạt, Thành Phố, cho đến các chức vụ tại từng địa phương khác nhau:

Tại tiểu bang Florida:

Bà Stephanie Murphy, tên Việt Nam là Đặng Thị Ngọc Dung, đã tái đắc cử chức Dân Biểu Liên Bang, Địa Hạt 7 (United States Representative, District 7). Bà được 182,949 phiếu (57.7%), trong khi đối thủ của bà (ông Mike Miller) được 134,253 phiếu (42.3%).

Tại tiểu bang Massachusetts:

Dean Trần: Tái đắc cử chức Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang với 53.5% số phiếu.
Trâm Nguyễn: vừa đắc cử chức Dân Biểu Tiểu Bang, Địa Hạt 18, với 54% số phiếu, và trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên tại Hạ Viện Tiểu Bang Massachusetts.

Tại tiểu bang Washington:

ông Joe Nguyễn, đã đắc cử và trở thành Thượng Nghị Sĩ gốc Việt đầu tiên của Tiểu Bang Washington, Địa Hạt 34.

Tại Quận Hạt Orange (Orange County) của miền Nam California, những ngày qua đã thật xôn xao, sôi nổi với các cuộc tranh cử của hơn 20 ứng cử viên gốc Việt. Kết quả cho đến giờ phút này như sau:

Janet Nguyễn: Tái ứng cử chức Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California, Địa Hạt 34, với 72,810 phiếu (54.5%)
Tyler Diệp: đắc cử chức Dân Biểu Tiểu Bang California, Địa Hạt 72, với 53,257 phiếu (54.3%)
Duke Nguyễn: Ứng cử chức Cảnh Sát Trưởng Quận Hạt Orange, nhưng chỉ được 240,879 phiếu (42.9%), thua đối thủ Don Barnes được 321,214 phiếu (57.1%)
Dominique Phạm: Ứng cử chức Hội Đồng Giáo Dục Đại Học Cộng Đồng, Khu Vực 1, nhưng chỉ được 7,251 phiếu (27.1%), thua đối thủ Jim Moreno được 19,519 phiếu (72.9%)
Xavier Nguyễn: đắc cử chức Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Westminster, Khu Vực 2, với 1,090 phiếu (56.9%)
Michael Võ: Tái ứng cử chức Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Fountain Valley, được 5,612 phiếu (16.1%)
Tom Nguyễn: Ứng cử chức Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Fountain Valley, được 3,893 phiếu (11.2%)
Tâm (Nick) Lecong (Nick Lê Công Tâm): Ứng cử chức Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Fountain Valley, được 2,602 phiếu (7.5%)
Thu-Hà Nguyễn: Tái đắc cử chức Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, Khu Vực 3, với 2,470 phiếu (70.0%)
Duy Nguyễn: Ứng cử chức Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, Khu Vực 3, được 1,058 phiếu (30.0%)
Phát Bùi: Tái đắc cử chức Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, Khu Vực 4, với 1,613 phiếu (41.0%)
Joe Đỗ Vinh: Ứng cử chức Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, Khu Vực 4, được 1,097 phiếu (27.9%)
– Tri Ta: Tái ứng cử chức Thị Trưởng thành phố Westminster, nhiệm kỳ thứ 4, với số phiếu áp đảo 11,029 phiếu (72.7%)
– Tài Đỗ: Ứng cử chức Nghị Viên Hội Đồng thành phố Westminster, được 4,861 phiếu (17.3%)
Samantha Bảo Anh Nguyễn
-Charlie Chí Nguyễn
: Ứng cử chức Nghị Viên Hội Đồng thành phố Westminster, được 4,550 phiếu (16.2%)
Amy West: Ứng cử chức Nghị Viên Hội Đồng thành phố Westminster, được 3,342 phiếu (11.9%)
– Frances Thế-Thủy Nguyễn: Ứng cử chức Nghị Viên Hội Đồng thành phố Westminster, được 4,550 phiếu (16.2%)
Andy Quách: Ứng cử chức Nghị Viên Hội Đồng thành phố Westminster, được 1,431 phiếu (5.1%)
Samantha Bảo Anh Nguyễn: Ứng cử chức Nghị Viên Hội Đồng thành phố Westminster, được 1,220 phiếu (4.3%)
Khải Đào: Ứng cử chức Nghị Viên Hội Đồng thành phố Westminster, được 798 phiếu (2.8%)
Andrew Nguyễn: Ứng cử chức Giám Đốc Đặc Khu Vệ Sinh Midway City, được 8,194 phiếu (22.9%)
Andy Quách: cũng ứng cử chức Giám Đốc Đặc Khu Vệ Sinh Midway City, được 4,245 phiếu (11.9%)
Dina Nguyễn: Tái đắc cử chức Giám Đốc Đặc Khu Thủy Cục Orange County, Khu Vực 1, với 16,568 phiếu (65.1%)
Nguyễn Quốc Lân: Tái đắc cử chức Ủy Viên Hội Đồng Giáo Dục Garden Grove, Khu Vực 2 (không có đối thủ nên tự động đắc cử)
Khanh Nguyễn: Tái đắc cử chức Ủy Viên Hội Ðồng Giáo Dục Westminster, Khu Vực 3 (không có đối thủ nên tự động đắc cử)

Tại Quận Hạt Clara (vùng San Jose), miền bắc California thì chúng ta có những kết quả như sau:

Scott Hưng Phạm: tái ứng cử chức Ủy Viên Khu Vực 2 của Hệ Thống Trường Cao Đẳng Evergreen, được 3,269 phiếu (34.43%)
Hương H. Nguyễn: Tái đắc cử chức Ủy Viên Khu Vực 4 của Hệ Thống Trường Cao Đẳng Evergreen, với 6,696 phiếu (50.19%)
Vân Thi Lê: Tái ứng cử chức Ủy Viên Học Khu East Side Union High School, được 20,684 phiếu (15.37%)
Khánh Trần: Tái ứng cử chức Ủy Viên Học Khu Alum Rock Union High School, được 2,875 phiếu (13.11%)
Bruce Huỳnh: Ứng cử chức Ủy Viên Học Khu Alum Rock Union High School, được 2,034 phiếu (9.27%)
Long Nguyễn: Ứng cử chức Ủy Viên Học Khu Berryessa Union School, được 4,092 phiếu (20.08%)
Eric Cao: Ứng cử chức Ủy Viên Học Khu Saratoga Union School, được 2,253 phiếu (23.08%)
Rich Tran: Tái đắc cử chức Thị Trưởng thành phố Milpitas, với 3,834 phiếu (46.92%)
Vân Lan Trương: Ứng cử chức Nghị Viên Thành Phố Milpital, được 1,540 phiếu (11.48%)
Tâm Nguyễn: Tái đắc cử chức Nghị Viên Thành Phố San Jose, Khu Vực Số 7, với 4,994 phiếu (50.07%)

Tại Quận Hạt Harris, tiểu bang Texas:

Hubert Võ: Tái đắc cử chức Dân Biểu Tiểu Bang Texas, Địa Hạt 149, nhiệm kỳ thứ 8. Ông được 26,865 phiếu (88.30%), trong khi đối thủ là ông Aaron Close được 3,560 (11.70%) trong tổng số 30,425 phiếu.
Jason Lương: đắc cử chức Chánh Án Khu Vực, Khu Vực Toà Án số 185 với 652,360 phiếu (55.52%).
Christine Weems: đắc cử chức Chánh Án Khu Vực, Khu Vực Toà Án số 281 với 643,194 phiếu (54.77%).

Đi về phía bắc tiểu bang Texas, tại Quận Hạt Tarrant:
Andy Nguyễn: Ứng cử chức Ủy Viên Quận Hạt Tarrant, Khu Vực Số 2 (vùng Dallas-Ft.Worth). Ông chỉ đạt được 75,285 phiếu (48.64%), thua đối thủ của ông là Devan Allen với 79,501 phiếu (51.36%).

Ngoài ra, tại tiểu bang Virginia, vào cuối năm 2017, Kathy Trần, Dân Biểu Tiểu Bang, Địa Hạt 42, đã đắc cử với 18,761 phiếu (61%).

oOo

Quay lại với kết quả bầu cử tại tiểu bang Texas nói chung thì đảng Cộng Hoà vẫn giữ quyền kiểm soát cả Lưỡng Viện Quốc Hội Tiểu Bang. Còn riêng về chức vụ Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Hoa Kỳ thì ông Ted Cruz (thuộc đảng Cộng Hoà, cũng là một trong hai vị Thượng Nghị Sĩ đại diện cho tiểu bang Texas lại Thượng Viện Liên Bang Hoa Kỳ) lại một lần nữa tái đắc cử với số phiếu tính cho đến thời điểm này là 4,240,942 phiếu (50.94%), trong khi đối thủ là ông Beto O’Rourke được 4,017,851 phiếu (48.26%).
Thống Đốc Greg Abbott (thuộc đảng Cộng Hòa) đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ nhì với 4,634,885 phiếu (55.85%), trong khi hai đối thủ của ông là bà Lupe Valdez (đảng Dân Chủ) được 3,523,210 phiếu (42.45%) và ông Mark Jay Tippetts (đảng Tự Do) được 139,983 phiếu (1.68%)

 

7 tháng 11, 2018
Nguyễn Kim Du Hạ
(điều hợp viên cử tri tại Quận Hạt Harris, tiểu bang Texas)

nguồn: FB Du-Hạ Kim Nguyen

TIN LIÊN QUAN

Người gốc Việt thắng lớn, bắt đầu cuộc ‘đổ bộ’ của thế hệ thứ 2 vào chính trường Mỹ

Washington State lần đầu tiên có thượng nghị sĩ và dân biểu gốc Việt

Một người gốc Việt đắc cử nghị viên ở Oregon

 

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded