Home » Featured, Headline, Tin Hoa Kỳ, Tin Utah

THỨ BA 6 THÁNG 11, 2018: BẦU CỬ GIỮA KỲ VÀ CỬ TRI UTAH

5 Tháng Mười Một 2018 398 views No Comment

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến cuộc bầu cử giữa kỳ (Midterm Elections) quan trọng trên toàn quốc Hoa Kỳ. Quan trọng vì đây là cơ hội để người dân đánh giá 2 năm cầm quyền của Tổng Thống Donald J. Trump, một Tổng Thống “kỳ lạ” nhất trong lịch sử Hoa Kỳ kể từ thời lập quốc cho đến nay. Quan trọng vì tiếng nói của người dân – qua từng lá phiếu được đếm- sẽ quyết định cán cân quyền lực trong Quốc Hội Hoa Kỳ cũng như tại từng tiểu bang.

Cử tri Utah sẽ bỏ phiếu cho những phần bầu cử sau:

1. BẦU CỬ LIÊN BANG

A. HẠ VIỆN

QUỐC HỘI HOA KỲ (Congress) gồm 2 viện : HẠ VIỆN và THƯỢNG VIỆN (The Lower House and the Upper House) hay còn gọi là “the Representatives and the Senate”.

HẠ VIỆN (House of Representatives) gồm 435 ghế. Các Dân Biểu được bầu chọn qua người dân đang sinh sống ở quận hạt mình.

Số ghế Dân Biểu mỗi tiểu bang có được trong Quốc Hội Hoa Kỳ khác nhau dựa trên dân số nhiều hay ít của tiểu bang đó.

Tiểu bang Utah có 4 Khu Vực Bầu Cử (Congressional Districts) nên được 4 ghế trong Quốc Hội Hoa Kỳ.

4 Dân Biểu của Utah trong Quốc Hội Hoa Kỳ hiện nay

Ends.png Rob BishopRepublican 1

Ends.png Chris StewartRepublican 2

Ends.png John CurtisRepublican 3

Ends.png Mia LoveRepublican 4

Nhiệm kỳ của các vị Dân Biểu trong Hạ Viện chỉ có 2 năm. Do đó, mỗi 2 năm, dân Mỹ được bầu lại toàn bộ những Dân Biểu đại diện cho tiếng nói của mình. Cuộc bầu cử này còn được coi như là sự đánh giá của người dân về đường lối, chính sách của Tổng Thống và quyết định sức mạnh của Hạ Viện Hoa Kỳ.

Sau đây là danh sách những ứng viên tranh cử chức vụ Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ tại 4 Khu Vực Bầu Cử của tiểu bang Utah:

Congressional District 1 nằm ở phần phía Bắc của tiểu bang Utah gồm các thành phố/Thị trấn/Hạt: Box Elder, Cache, Daggett, Duchesne, Morgan, Rich, Summit, Uintah, và Weber counties cùng một phần của Davis County.

Ứng Cử Viên gồm có:

 

 

Congressional District 2 nằm ở phần phía Tây của tiểu bang Utah, gồm các thành phố/Thị trấn/Hạt: Beaver, Garfield, Iron, Kane, Millard, Piute, Sevier, Tooele, Washington, and Wayne counties và một phần của Davis, Juab, Salt Lake, và Sanpete counties.

– Ứng Cử Viên gồm có:

Republican Party Chris Stewart – (Cộng Hòa), đương kim Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ;

Democratic Party Shireen Ghorbani (Dân Chủ);

Libertarian Party Jeffrey Whipple (Libertarians);

Jan Garbett (United Utah Party)

Congressional District 3 nằm ở phần phía Đông của tiểu bang Utah, gồm các thành phố/Thị trấn/Hạt: Carbon, Emery, Grand, San Juan, và Wasatch cùng một phần của Salt Lake và Utah counties

Ứng Cử Viên gồm có:

Republican Party John Curtis (Cộng Hòa), đương kim Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ;

Democratic Party James Singer (Dân Chủ);

Grey.png Tim Zeidner[4] (United Utah Party);

Grey.png Gregory Duerden (Independent American Party)

Congressional District 4 nằm ở trung tâm của tiểu bang Utah, gồm một phần của các thành phố/Thị trấn/Hạt: Juab, Salt Lake, Sanpete, và Utah counties

Ứng Cử Viên gồm có:

Republican Party Mia Love (Cộng Hòa), đương kim Dân Biểu Quốc Hội,

Democratic Party Ben McAdams (Dân Chủ)

Ứng Cử Viên “Write-in” (Cử tri tự viết tên ứng viên trên lá phiếu):

Grey.png Jonathan Peterson (Đảng United Utah).

B. THƯỢNG VIỆN

Khác với Hạ Viện, Thượng Viện (the Upper House) hay còn được gọi là Senate chỉ có 100 ghế, mỗi tiểu bang được 2 ghế, bất kể lớn nhỏ, đông hay ít dân. Hoa Kỳ có 50 tiểu bang nên Thượng Viện Mỹ có tổng cộng 100 ghế.

Nhiệm kỳ của Thượng Nghị Sĩ là 6 năm, nhưng để được quân bằng cán cân thay đổi trong thời gian dài 6 năm, 100 ghế được chia làm 3 nhóm (1/3, 1/3, 1/3), để trong 6 năm, mỗi 2 năm sẽ chỉ phải bầu 33 Thượng Nghị Sĩ một lần.

Tiểu bang Utah hiện có 2 Thượng Nghị Sĩ trong Quốc Hội Hoa Kỳ là Mike Lee và Orrin Hatch. Cả 2 đều thuộc đảng Cộng Hòa.

Ở tuổi 83, với 41 năm làm việc trong Thượng viện, Thượng Nghị Sĩ lão thành Orrin Hatch quyết định sẽ nghỉ hưu sau khi chấm dứt nhiệm kỳ vào cuối năm 2018. Ông là Thượng Nghị Sĩ tại nhiệm lâu nhất của đảng Cộng hòa và lâu thứ 2 trong lịch sử nước Mỹ (7 nhiệm kỳ). Ông còn là Chủ tịch Ủy ban Tài Chính của Thượng Viện Hoa Kỳ.

Các Ứng Cử Viên tranh chiếc ghế của Thượng Nghị Sĩ hồi hưu Orrin Hatch gồm có:

Jenny Wilson (Dân Chủ)

– Mitt Romney (Cộng Hòa);

Libertarian Party Craig Bowden (Libertarian Party)

Constitution Party Tim Aalders (Constitution Party)

Grey.png Reed McCandless (Independent American)

Ứng Cử Viên Write-in (Cử tri tự viết tên ứng viên lên lá phiếu) gồm có:

Grey.png Glade Fitzgerald
Grey.png Ryan Jackson
Grey.png Tyrone Jensen
Grey.png Cody Judy
Grey.png Abe Korb
Grey.png Caleb Dan Reeve
Grey.png Hektor Reiksthegn

2. BẦU CỬ TIỂU BANG UTAH

..

a. QUỐC HỘI TIỂU BANG UTAH:

Quốc Hội tiểu bang Utah cũng bầu cử lại các vị Dân Biểu và Thượng Nghị Sĩ của cả 2 viện – Thượng Viện và Hạ Viện.

– THƯỢNG VIỆN (Utah State Senate)

15 trên tổng số 29 ghế sẽ được bầu trong ngày 6 tháng 11 sắp tới. Nhiệm kỳ của Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang là 4 năm. Mỗi 2 năm, một nửa số Nghị Sĩ được bầu lại. Người dân trong các Districts (Quận) 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 28 sẽ tham gia vào việc chọn lựa tân Thượng Nghị Sĩ cho 4 năm tới. Tên các ứng cử viên được in trên lá phiếu theo District cử tri sinh sống.

– HẠ VIỆN (Utah House of Representatives): 75 ghế Dân Biểu sẽ được bầu lại cho 75 Districts tại Utah. Nhiệm kỳ của Dân Biểu là 2 năm. Tên các ứng cử viên được in trên lá phiếu theo District cử tri sinh sống.

b. VIÊN CHỨC HÀNH PHÁP:

County Council At Large (Hội Đồng Hạt) ; County Council District (Hội Đồng Quận); District Attorney(Công tố viên/Biện Lý); Auditor (Thanh Tra/Kiểm Toán Viên), Clerk (Thư Ký); Recorder (Nhân viên ghi nhận/giữ hồ sơ cho Quận/Hạt); Sherrif (Cảnh Sát Trưởng)

c. CÁC QUAN TÒA NÊN (Yes) hay KHÔNG (No) ĐƯỢC GIỮ LẠI (retain)

d. TRƯNG CẦU DÂN Ý về các ĐỀ XUẤT và Tu Chính Án:

  • Đề Xuất số 2: SÁNG KIẾN LIÊN QUAN ĐẾN CẦN SA Y TẾ (2: Medical Marijuana Initiative)

Sẽ có qui luật ban hành liên quan đến:

. Thiết lập sự tiến hành nằm trong sự kiểm soát của tiểu bang, cho phép một số bệnh nhân nào đó được quyền xử dụng ma tuý làm từ cây gai dầu (cannabis plant) có liên quan đến y học và trong những tình huống giới hạn nào đó, những người có bệnh này được phép trồng tối đa là sáu cây gai dầu cho việc xử dụng liên quan đến y học.

. Cho phép được thành lập những thí điểm để trồng, chế biến, thử nghiệm hay bán những cây gai dầu có liên quan đến y học và đòi hỏi những thí điểm này phải được tiểu bang cấp giấy phép, và

. Thiết lập những hệ thống kiểm soát của tiểu bang đối với các thí điểm có giấy phép này, bao gồm:

. Những hệ thống điện tử để theo dõi sự kiểm kê những cây gai dầu và lợi tức của chúng; và

. Những đòi hỏi và giới hạn trong việc đóng kiện và quảng cáo về cây gai dầu và trên những mẩu hàng của những sản phẩm được cho phép.

 

Đề xuất số 3: SÁNG KIẾN TRONG VIỆC NỚI RỘNG TRỢ CẤP Y TẾ (Proposition 3: Medicaid Expansion Initiative)

Sẽ có qui luật ban hành liên quan đến:

. Nới rộng chương trình y tế của tiểu bang liên quan đến bảo hiểm sức khoẻ và trợ cấp y tế bao gồm bảo trợ trọn gói, dựa vào thu nhập cho những vị thành niên có thu nhập thấp mà trước đây bị xếp vào loại không đủ tiêu chuẩn.

. Duy trì những điều khoản sau đây như những người thụ hưởng hiện có kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2017:

. Những tiêu chuẩn thích hợp (tính đủ tư cách), những trợ cấp và chi phí dành cho người bệnh thuộc Trợ Cấp Y Tế và Chương trình Bảo hiểm Sức khoẻ cho Trẻ em (CHIP) và

. Số tiền phải trả cho những cơ quan phụ trách về sức khoẻ nằm trong chương trình Trợ Cấp Y Tế và Chương trình Bảo hiểm Sức khoẻ cho Trẻ em (CHIP) và

. Xử dụng sự tăng thuế được diễn tả bên dưới để trả chi phí cho Trợ Cấp Y Tế và Chương trình Bảo hiểm Sức khoẻ cho Trẻ em (CHIP).

Những tìm tòi qua sáng kiến này đã làm tăng giá thuế bán hàng hiện nay tại tiểu bang lên 0.15%, qua kết quảt giá thuế bán hàng hiện nay là 3.191% (sau khi được tăng).

 

  • Đề Xuất số 4: SÁNG KIẾN VỀ UỶ BAN PHỤ TRÁCH VÙNG CHIA LẠI ĐỊA HẠT ĐƯỢC ĐỘC LẬP (Proposition 4, Independent Redistricting Commission Initiative )

 

Sẽ có qui luật ban hành liên quan đến:

. Tạo ra một Uỷ Ban gồm bảy thành viên đề cử lên Cơ quan Lập pháp các kế hoạch chia lại địa hạt, qua kế hoạch này Tiểu Bang sẽ được chia thành các Quận thuộc về Hội Nghị, Quận thuộc về Lập Pháp và Quận thuộc ban phụ trách các trường học.

. Chuẩn bị những lần họp mặt với Uỷ Ban này: một lần với Thống Đốc Tiểu Bang, ba lần với các vị Lãnh Đạo thuộc đảng có đa số thành viên lập pháp và ba lần với các vị Lãnh Đạo thuộc đảng có thiểu số thành viên lập pháp.

. Cung cấp những tiêu chuẩn cho các thành viên của Uỷ Ban bao gồm những hạn chế trong sinh hoạt chính trị của các thành viên này.

. Yêu cầu Cơ Quan Lập Pháp ban hành hoặc huỷ bỏ chương trình tiến cử nhiệm vụ. và

. Thiết lập những nhu cầu cho những chương trình chia lại địa hạt và uỷ quyền các vụ tố tụng ngăn chận sự thi hành chương trình chia lại địa hạt ban hành bởi Cơ Quan Lập Pháp nhưng không tuân theo các điều kiện đòi hỏi.

 

TU CHÍNH ÁN A, TU CHÍNH HIẾN PHÁP UTAH, Biện pháp miễn thuế liên quan đến tài sản của quân nhân tại chức (Utah Nonbinding Opinion Question 1, 10 Cents per Gallon Gas Tax Increase for Education and Local Roads)

Hiến pháp của Tiểu bang Utah sẽ được tu chính để giảm bớt khoảng thời gian của một người trong Quân Đội cần phục vụ ngoài tiểu bang, theo lệnh của Liên Bang đối với một người tại ngũ để có đủ điều kiện được giảm thuế cho tài sản của mình tại nơi mình cư ngụ. Những người còn tại ngũ được coi là có đủ điều kiện nếu thời gian phục vụ phải có tối thiểu là 200 ngày trong thời gian 365 ngày kế tiếp.

 

TU CHÍNH ÁN B, TU CHÍNH HIẾN PHÁP UTAH, Được miễn thuế đối với tài sản được một thực thể của Chính phủ ký hợp đồng thuê lại (Utah Constitutional Amendment B, Tax Exemption for Property Leased by a Government Entity)

Hiến pháp của Tiểu bang Utah sẽ được tu chính để cho phép sự tạo thành việc giảm thuế cho những tài sản cụ thể như đất đai hay các công trình kiến trúc được một thực thể của Chính phủ thuê từ một người chủ riêng biệt.

*Sự phân tích công bằng

Tu chính án B của Hiến pháp đã giảm nhẹ Hiến pháp của tiểu bang Utah cho phép giảm thuế trên tài sản cụ thể mà tiểu bang hay một thực thể của chính quyền địa phương đã thuê qua hợp đồng với một người chủ riêng biệt.

 

  • TU CHÍNH ÁN C, TU CHÍNH HIẾN PHÁP UTAH, Những sự thay đổi dính líu đến những phiên họp đặc biệt liên quan đến luật pháp và Biện pháp thu nhập của Tiểu bang

Hiến pháp của Tiểu bang Utah sẽ được tu chính để:

. Cho phép Cơ Quan Lập Pháp triệu tập một phiên họp có giới hạn nếu hai phần ba của Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu Tiểu Bang đồng ý phiên họp này là cần thiết do bởi khủng hoảng tài chánh, chiến tranh, tai hoạ do thiên nhiên hay tình trạng khẩn cấp liên quan đến những vấn đề của Tiểu bang.

. Yêu cầu Thống Đốc giảm bớt sự tiêu dùng của Tiểu Bang hoặc triệu tập một phiên họp liên quan đến Lập pháp nếu chi phí của tiểu bang sẽ vượt quá thu nhập của năm tài chánh; và

. Yêu cầu có một phiên họp liên quan đến Lập Pháp, ngoài phiên họp tổng quát hằng năm trong mỗi 45 ngày, phiên họp này sẽ được triệu tập tại Dinh Thống Đốc Tiểu Bang, ngoại trừ khi không thể thực hiện được do một điều kiện chính danh nào đó.

***

THỨ BA 6 tháng 11, 2018, HÃY ĐI BẦU ĐỂ THỂ HIỆN TIẾNG NÓI VÀ SỨC MẠNH CỦA CỬ TRI QUA TỪNG LÁ PHIẾU !

 

 

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded