Home » Featured, Headline, Tài Liệu, Tin Cộng Đồng

BẢN LÊN TIẾNG CỦA KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM UTAH

6 Tháng Tư 2018 524 views 3 Comments

Salt Lake City ngày 01 Tháng 04 Năm 2018
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah
Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Utah

BẢN LÊN TIẾNG

Về một số việc sai trái diễn ra ở phần ra mắt tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do nhiệm kỳ 2018-2020, trong buổi đón tiếp nhạc sĩ Việt Khang và các ca nhạc sĩ đấu tranh của đài SBTN đến Utah, ngày 18 tháng 3 năm 2018

Kính gửi

– Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng
– Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah
– Các tổ chức Tôn Giáo, Hội Đoàn Người Việt tại Utah
– Quý đồng hương
– Truyền Thông báo chí

Căn cứ biên bản được làm ra trong phiên họp đặc biệt của Khu Hội cựu Tù Nhân chính trị Việt Nam tại Utah tổ chức vào ngày 31 tháng 3 năm 2018, tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah. Chúng tôi là những thành viên trong Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam tại Utah có mặt trong buổi họp, nhận thấy rằng:

Thứ 1: Do chúng tôi đã từng bị đọa đày, hành hạ trong các nhà tù của chế độ cộng sản từ sau tháng 4 năm 1975 chỉ vì mục tiêu chiến đấu bảo vệ sự tự do cho miền Nam Việt Nam chống lại sự xâm lăng của chủ nghĩa cộng sản.

Thứ 2: Do chúng tôi đến định cư tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, bao gồm 2 thành phần:
-Vượt biên trốn thoát khỏi chế độ áp bức, độc tài cộng sản để tìm cuộc sống tự do.
– Đi theo diện HO dành cho cựu tù chính trị bị giam cầm trên 3 năm trong các nhà tù chế độ cộng sản và sau đó bị áp bức kỳ thị, bị tước đoạt mọi quyền tự do của con người trong cuộc sống tại quê nhà.

Thứ 3: Do chúng tôi luôn tranh đấu và bảo vệ cho lý tưởng tự do cũng như luôn hãnh diện về nguồn gốc người Việt tự do tại nơi được xem là quê hương thứ 2 của mình.

Thứ 4: Do chúng tôi là những người đã từng gắn bó với các sinh hoạt cộng đồng và của Ban Chấp hành qua nhiều nhiệm kỳ từ trước đến nay.
Chính vì thế, sau khi đã thảo luận và thống nhất các ý kiến trong phiên họp nói trên. Chúng tôi đồng ý làm Bản Lên Tiếng này để:

Thứ 1: Phản đối và bác bỏ kết quả cuộc biểu quyết trong cái gọi là phiên họp khoáng đại ngày 18 tháng 3 vừa qua do tính cách áp đặt, không công bằng và không theo đúng các thể thức của Nội Quy Cộng Đồng đề ra mà chỉ do người ủy nhiệm của tân Ban Chấp Hành tùy tiện xướng lên.

Thứ 2: Phản đối trước việc tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng có ý định bỏ Danh Xưng Cộng Đồng người Việt tự do để đổi thành Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt. Mặc dù chúng tôi hầu hết là những người Mỹ gốc Việt nhưng vẫn coi việc thay đổi này không những là một xúc phạm đối với tinh thần yêu chuộng tự do của chúng tôi và nhiều người khác, mà còn đối với nguồn gốc minh bạch của lịch sử người Việt tại Hoa Kỳ. Qua đó, yêu cầu ông Chủ Tịch tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2018-2020 phải có lời giải thích rõ cho chúng tôi về vấn đề này.

Thứ 3: Phản đối trước các ý định nhằm thay đổi cơ cấu tổ chức Cộng Đồng mà không thông qua các thủ tục và điều lệ trong Nội Quy Cộng Đồng.
Thứ 4: Bản Lên Tiếng này đồng thời phổ biến rộng rãi trong cộng đồng người Việt tại Utah. Tổng Hội cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam và các Khu Hội bạn tại Hoa Kỳ.

Nguyễn Văn Thành, Khu Hội Trưởng Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam/UT
và tất cả Hội viên có mặt trong buổi họp đặc biệt ngày 31 tháng 3 năm 2018

Đồng ký tên

TIN LIÊN QUAN

3 Comments »

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded