Home » Featured, Headline, Tin Cộng Đồng

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah : HỌC SINH XUẤT SẮC 2018

6 Tháng Hai 2018 801 views One Comment

Có tất cả 43 Học sinh từ lớp 9 đến Đại Học Năm Thứ Nhất* với điểm GPA từ 3.9 trở lên được tưởng thưởng trong HỘI XUÂN MẬU TUẤT 2018 do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah tổ chức vào THỨ BẢY 10 tháng 2, 2018 tại Trung Tâm Đa Văn Hóa UTAH CULTURAL CELEBRATIONS CENTER, thành phố West Valleỵ.

Mỗi Học sinh sẽ lãnh bằng khen có chữ ký của Thống Đống Tiểu Bang và $50 hiện kim.

Trang nhà Cộng Đồng xin gửi lời chúc mừng đến 43 em và gia đình.


Congratulations !!

CHÚ THÍCH:

* Do có sự lầm lẫn trong Thông Báo đầu tiên về việc nhận đơn Tuyển Chọn Học Sinh Xuất Sắc (Từ lớp 9 đến Đại Học Năm Thứ Nhất) nên Ban Tuyển Chọn quyết định vẫn phát thưởng cho các sinh viên Đại Học Năm Thứ Nhất như đã phổ biến , thay vì chỉ phát thưởng cho các em từ lớp 9 đến lớp 12 như những năm trước.

HỌC SINH XUẤT SẮC TRONG HỘI XUÂN ĐINH DẬU 2017One Comment »

  • Christina Truong said:

    Hi, I wanted to know how to apply for this award for 2019. Is there an application online and where should I send it to?

    Thank you,
    Christina Truong

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded