Home » Featured, Headline, Tin Cộng Đồng, Tài Liệu

.Thông Báo: Cập Nhật v/v Mua căn phố dùng làm Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng

6 August 2017 351 views No Comment

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah

Địa Chỉ: 1769 W.Carriage Square, Taylorville, UT 84129

Thông Báo

Cập Nhật v/v Mua căn phố

dùng làm Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng

..

Kính Gửi Đồng Hương Người Việt Tự Do tại Utah

Thể theo lời kêu gọi của Ban Chấp Hành Cộng Đồng, trong 2 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2017, Đồng Hương đã ủng hộ tài chánh, gửi về Ban Chấp Hành số tiền $56,194, để đăt cọc mua căn phố số 1769 West Carriage Square, Taylorville làm nơi sinh hoạt cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah (Vietnamese Community of Utah).

Trước khi ký giấy tờ mua, chi phí sửa căn phố: $4,659 (Cộng Đồng chịu ¼ tiền sửa chữa), trả 2 tháng Năm và Sáu năm 2017 tiền mướn nhà là $2,000, tiền đăng báo phổ biến tên Đồng Hương ủng hộ:$320. Tổng cộng chi phí là $6,979, như vậy tiền Cộng Đồng ủng hộ còn lại là $49,215 Sau đó Ông Thành Nguyễn Chủ Tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah ủng hộ thêm $1,000. Ông Gary Thành Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ cho mượn thêm $10,000(không tính lời) Như vậy tổng cộng chúng ta có $60,215.

Căn phố trị giá $192,000 Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah đặt cọc $60,000. Chúng ta còn thiếu lại $132,000, với phần lời 5%, trả 30 năm, nhưng chúng ta cố gắng trả trong vòng 10 năm mà thôi. Phần $10,000 ( của Gary Thành) sẽ được thanh toán sau.

Ngày 9 tháng 6 năm 2017, làm thủ tục mua nhà, 4 người thay mặt Cộng Đồng ký tên gồm có:

1. Ông Nguyễn Văn Thành: Chủ Tịch BCH CĐNVTDUT
2. Ông Gary Thành: Phó Chủ Tịch BCH CĐNVTDUT
3. Ông Nguyễn Mạnh Trí: Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát BCH
4. Ông Nguyễn Thái Đệ: Thành Viên Hội Đồng Giám Sát BCH

Bốn người ký giấy tờ mua nhà, họ chỉ là người thay mặt gánh nợ dùm cho Cộng Đồng, họ không có quyền hạn gì trong căn phố này của Cộng Đồng, không thuộc về bất cứ cá nhân nào, Title căn phố này mang tên Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah (Vietnamese Community of Utah).

Sau khi ký giấy tờ mua nhà, Ban Chấp Hành Cộng Đồng sẽ phối hợp với Hôi Đồng Giám Sát để cùng nhau chịu trách nhiệm gìn giữ tài sản, cũng như tổ chức gây quỹ chi trả tiền nhà hàng tháng.

Sau này, vì bất cứ lý do gì không sử dụng nữa, Ban Chấp Hành và Hội Đồng Giám Sát sau cùng, sẽ phát mãi, tiền bán nhà sẽ được gửi đến các chùa, nhà thờ, hay các cơ sở từ thiện theo như Nội Quy đã ấn định.

Ban Chấp Hành CĐNVTDUT xin được thông báo đến toàn thể Đồng Hương để tường.

Salt Lake City, ngày 28 tháng 7, Năm 2017

TM Ban Chấp Hành CĐNVTD/UT
Nguyễn Văn Thành

Ghi Chú: Thông báo này sẽ được lưu hồ sơ tại Ban Chấp Hành CĐ và Hội Đồng Giám Sát và đăng trên báo,  trên web và niêm yết trong Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTD/UT và một số nơi công cộng.


Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded