Home » Featured, Headline, Tin Cộng Đồng, Tin Utah, Tài Liệu

THƯ MỜI ĐỒNG HƯƠNG ĐẾN THAM DỰ PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI NGÀY THỨ BẢY – 3 THÁNG 6- 2017- CỦA CĐNVTD/UTAH

28 May 2017 371 views No Comment

1769W. Carriage Square, Taylorville, UT 8412

BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO UTAH

THƯ MỜI ĐỒNG HƯƠNG

ĐẾN THAM DỰ PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI CỦA CĐNVTD/UTAH


Trân trọng kính mời toàn thể Đồng hương đến tham dự phiên họp Khoáng Đại cùng với Ban Chấp Hành và Hội Đồng Giám Sát của CĐNVTD/UT, để bàn thảo về những thủ tục cần thiết và hợp pháp trước khi CĐ ký bản Hợp đồng mua căn phố dùng làm TTSH cho CĐ, thay thế cho HĐ thuê mướn căn phố đã ký trước đây.

Ngày, Giờ của phiên họp: 02:00 PM, thứ Bảy, ngày 03 tháng 6 năm 2017.

Địa Điểm của phiên họp: tại Trung Tâm Sinh Hoạt của CĐ, địa chỉ có ghi bên trên.

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

1) TU CHÍNH NỘI QUY CỘNG ĐỒNG:

A.- Qui định trách nhiệm Quản lý Tài sản của (Bất động sản) là do HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ điều hành, chứ không phải do BCH của CĐ quản lý như trước nay.

B.- Qui định BCH/CĐ, được bầu với nhiệm kỳ 2 năm, phải có trách nhiệm lo gây quỹ để chi trả tiền Payments căn phố hàng tháng, hoặc gây được quỹ lớn nếu có thể, để trả Pay Off, hay trả thêm tiền để rút ngắn thời gian trả tiền Payments.

2) BẦU CHỌN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: - Bầu chọn Thành viên của HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- Bầu chọn BAN ĐIỀU HÀNH của HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ. – Qui định Nhiệm kỳ của HĐQT.

- Mở Trương Mục mới cho HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

3) ĐỒNG HƯƠNG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN: cho những quy định về việc MƯỢN TIỀNTRẢ NỢ như thế nào cho Hợp lýHợp pháp, trong trường hợp có nhiều Đồng hương dư tiền có nhã ý muốn cho CĐ mượn tiền để trả Pay Off căn Phố.

4) Những ý kiến đóng góp của đồng hương sẽ được bàn thảo và đúc kết, lấy biểu quyết chung. BCH/CĐ sẽ chuyển những biểu quyết ấy đến Luật Sư Địa Ốc, để Vị này sẽ Biên soạn thành một QUI CHẾ, được ban hành và áp dụng cho CĐNVTD tại UTAH.

Phiên họp khoáng đại kỳ này sẽ là một phiên họp quan trọng thuộc vào bậc nhất của chúng ta từ trước cho đến nay. Kính mong quý Đồng Hương bỏ chút ít thì giờ, đến tham dự đông đảo, để phiên họp sẽ đạt được thành công như ý muốn.

Salt Lake City, ngày 22 tháng 5, năm 2017

TM BAN CHẤP HÀNH CĐNVTD/UTAH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thành


Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded