Home » Tin Việt Nam

Bạo động ở Hà Tĩnh: Công an, cán bộ bị đánh trọng thương

18 August 2012 485 views No Comment

Bạo động ở Hà Tĩnh: Công an, cán bộ bị đánh trọng thương. Nga sắp hạ thủy tàu ngầm Kilo đầu tiên cho Việt Nam. Việt Nam trong danh sách các nước dễ bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên tai nhất trên thế giới. Xem thêm: http://www.youtube.com/user/VOATiengVietVideohttp://www.voatiengviet.com/

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.