Home » Archive

Featured, Headline, Tin Cộng Đồng »

[16 Th1 2018 | No Comment | 287 views]
THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO UTAH (NHIỆM KỲ 2018-2020)

Trong kỳ bầu cử BCH/CĐNVTD/UT nhiệm kỳ 2018-2020 này, chúng tôi chỉ nhận được có 1 hồ sơ Ứng cử hợp lệ của Liên danh đó là:
1) Ông GARY M. THÀNH NGUYỄN, ứng cử viên vào chức vụ Chủ Tịch BCH/CĐNVTD/UT.
2) Bà VICTORIA THỦY ĐẶNG, ứng cử viên vào chức vụ Phó Chủ Tịch Nội Vụ BCH/CĐNVTD/UT.
Hồ sơ của Liên danh nói trên được nạp vào ngày 06 tháng 01 năm 2018.


Kính gửi: Toàn thể Quý Đồng Hương Người Việt Tự Do tại Utah

Đúng vào lúc 4:00 PM ngày …

Đọc tiếp »

Featured, Headline, Tin Cộng Đồng »

[16 Th1 2018 | No Comment | 271 views]
THÔNG BÁO CỦA VĂN PHÒNG CỘNG ĐỒNG


Văn phòng cộng đồng Người Việt Tư Do Utah cần tìm người làm việc bán thời gian (20 – 22 tiếng) theo chương trình huấn nghệ của chính phủ.

Điều kiện, tuổi từ 55 trở lên với lợi tức thu nhập thấp.

Xin liên lạc Hữu Trần (801) 879-7130 (để lại lời nhắn)

Đọc tiếp »