Home » Archive

Featured, Headline, Thời Sự »

[8 Th1 2018 | No Comment | 277 views]
Trần Gia Lương – KỸ THUẬT BÔI NHỌ (SMEAR TACTIC) TRONG CHÍNH TRỊ HOA KỲ

Trần Gia Lương

Trong những cuộc tranh cử của các ứng cử viên thuộc hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ Hoa Kỳ những năm gần đây người ta đã thấy họ xử dụng tất cả những kỹ thuật bẩn thỉu và tàn bạo đã được Đức Quốc Xã và Cộng Sản xử dụng thành công như nói láo, bịa đặt, vu khống; đổ lỗi cho người khác những việc tệ hại do chính mình gây ra v.v. cái mà Sigmund Freud gọi là transference phenomenon.
Mỗi đảng đều có những nhóm …

Đọc tiếp »