Home » Archive

Bình Luận, Featured, Headline, Thời Sự »

[26 Oct 2017 | No Comment | 264 views]
Hoàng Ngọc Nguyên & Bradley Keele: “VIETNAM WAR”: THỜI ĐIỂM TRÁI KHUẤY

Khi đã đi vào tuổi cao niên Medicare, có một thực tế người ta sẽ nhận ra từ từ: bạn cũ ngày càng hao hụt, và bạn mới ngày càng thưa thớt. Bạn cũ có thể là những người từng chung xóm, hay chung trường, hay chung sở – thậm chí những bạn “đồng học” dưới mái nhà tôn nền đất ở Trảng Lớn hay Xuân Lộc… Nhìn lại, nay người thì đã ra đi (tuổi thọ trung bình của nam giới người Mỹ chỉ khoảng 78.5), người không …

Đọc tiếp »