Home » Archive

Bình Luận, Featured, Headline, Tin Hoa Kỳ »

[26 Th9 2017 | 2 Comments | 1.047 views]
Thi Phương – OBAMACARE TRƯỚC TRUMPSCARE

Thi Phương

Văn phòng Ngân sách Quốc Hội (Congressional Budgetary Office – CBO) là một định chế lưỡng đảng (của cả hai đảng và không theo đảng nào) của Quốc Hội mà trách nhiệm cố vấn và soi đường chính sách ngân sách và kinh tế vẫn được coi là thiết yếu. Như chúng ta đã biết lâu nay,  định chế này đã nổi bật trong hai nhiệm vụ chính: thẩm lượng những biện pháp mà chính phủ đang cân nhắc về tính khả thi và hiệu quả, và …

Đọc tiếp »

Featured, Headline, Thời Sự, Tin Hoa Kỳ »

[26 Th9 2017 | No Comment | 557 views]
Hoàng Ngọc Nguyên – ÔNG TRUMP TÁM THÁNG MƯỜI NGÀY

Hoàng Ngọc Nguyên

Trump tại diễn đàn LHQ.

Đương nhiên, đến cuối tháng chín, Tổng thống Donald Trump đã được tám tháng mười ngày (ông nhậm chức vào ngày 20-1), đủ để cho chúng ta thấy ông tượng hình như thế nào và không còn ngạc nhiên nữa trước những gì ông tweet, ông nói, ông làm, hay không làm. Tuy thế, theo dõi những gì ông tweet hay nói hàng ngày, nhìn kỹ mặt của ông, bàn tay của ông, người thì còn tấm tắc, người thì vẫn lắc đầu, nhưng …

Đọc tiếp »