Home » Archive

Featured, Tin Cộng Đồng, Tài Liệu »

[7 Sep 2017 | No Comment | 293 views]
Nguyễn Duy Tưởng – HÀNH TRÌNH QUA  CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH

Nguyễn Duy Tưởng

Những người Saigon từng làm việc trong ngành kinh tế tài chánh của chính phủ trong những năm 60-70 khó thể không biết Ngân hàng Phát triển Kỹ nghệ (IDB) nằm trên đường Nguyễn Huệ, (giữa Tòa Đô Chánh và bến sông Saigon), và biết đến ngân hàng này cùng vai trò tác động phát triển kỹ nghệ hóa của nó trong bối cảnh của một cuộc chiến khủng bố, phá hoại của địch, cũng chẳng thế nào không biết đến ông Khương Hữu Điểu, tổng giám đốc …

Đọc tiếp »