Home » Archive

Featured, Headline, Tin Cộng Đồng, Tin Utah »

[6 Sep 2017 | 2 Comments | 505 views]
THÔNG BÁO VỀ ĐÊM VĂN NGHỆ GÂY QUỸ, CỨU TRỢ NẠN NHÂN BÃO LỤT HURRICANE HARVEY

ĐÊM VĂN NGHỆ, GÂY QUỸ CỨU TRỢ NẠN NHÂN BÃO LỤT HARVEY:
THỜI GIAN: THỨ BẢY 23 tháng 9-2017
ĐỊA ĐIỂM : 1769 WEST CARRIAGE SQUARE, TAYLORSVILLE, UTAH 84129


TIN LIÊN QUAN

Thông Báo Đặc Biệt v/v cứu trợ thiên tai Houston, Texas

Đọc tiếp »