Home » Archive

Featured, Headline, Tin Cộng Đồng, Tin Utah »

[5 Sep 2017 | One Comment | 570 views]
Thông Báo Đặc Biệt v/v cứu trợ thiên tai Houston, Texas

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah
Ủy ban đặc trách cứu trợ thiên tai Houston, Texas

Kính Gửi
Tất cả quý đồng hương

Như các đồng hương đã biết, thành phố Houston thuộc TB Texas vừa hứng chịu một thiên tai nặng nề do cơn bão Harvey đánh vào hôm 25 Tháng Tám, là trận bão mạnh nhất trong 50 năm qua, gây thiệt hại trong khu vực dài hơn 300 dặm làm thiệt mạng khoảng 50 người và khiến hơn 1 triệu người phải di tản …

Đọc tiếp »