Home » Archive

Featured, Headline, Tin Cộng Đồng, Tin Utah »

[5 Jun 2017 | No Comment | 651 views]
HÌNH ẢNH LỄ CHIẾN SĨ TRẬN VONG & Kỷ Niệm 10 Năm ngày Khánh Thành Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ

Vào lúc 11:30 giờ sáng thứ Bảy 27 tháng 5 năm 20l7, tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tọa lạc trong khuôn viên Trung Tâm Đa Văn Hóa Utah Cultural Celebration Center thuộc thành phố West Valley, LỄ CHIẾN SĨ TRẬN VONG & Kỷ Niệm 10 Năm ngày Khánh Thành Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ đã diễn ra trang trọng với sự hiện diện của nhiều viên chức chính quyền sở tại.
Chương trình được điều hợp bởi ông Phan Công Tôn . Phần chuyển ngữ từ tiếng Anh …

Đọc tiếp »