Home » Archive

Cáo Phó - Phân Ưu, Featured, Tin Cộng Đồng »

[27 Th8 2018 | No Comment | 388 views]
CHIA BUỒN – Ông Trần Đình Nga

CHIA BUỒN

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN
Cố Thiếu Tá TRẦN ĐÌNH NGA
Pháp Danh Trí Quảng
Cựu SVSQ Khóa 18 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
Nguyên Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 52 Biệt Động Quân QLVNCH.
Sinh ngày 13 tháng 7 năm 1941 (Nhâm Thìn) Quảng Nam.
Tạ thế ngày 13 tháng 7 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 23 tháng 08 năm 2018) tai SLC, UT.
Hưởng Thọ 78 tuổi

Chúng tôi thành thật chia buồn cùng Bà Trần Đình Nga và Tang Quyến.
Nguyện cầu hương linh ông TRẦN ĐÌNH NGA sớm được siêu thăng tịnh độ.


Bà Quả phụ Nguyễn Xuân Sơn và gia đình.

Đọc tiếp »