Home » Archive

Cáo Phó - Phân Ưu, Featured, Tin Cộng Đồng »

[27 Th8 2018 | No Comment | 300 views]
CHIA BUỒN – Ông Trần Đình Nga

CHIA BUỒN

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN
Cố Thiếu Tá TRẦN ĐÌNH NGA
Pháp Danh Trí Quảng
Cựu SVSQ Khóa 18 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
Nguyên Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 52 Biệt Động Quân QLVNCH.
Sinh ngày 13 tháng 7 năm 1941 (Nhâm Thìn) Quảng Nam.
Tạ thế ngày 13 tháng 7 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 23 tháng 08 năm 2018) tai SLC, UT.
Hưởng Thọ 78 tuổi

Chúng tôi thành thật chia buồn cùng Bà Trần Đình Nga và Tang Quyến.
Nguyện cầu hương linh ông TRẦN ĐÌNH NGA sớm được siêu thăng tịnh độ.


Bà Quả phụ Nguyễn Xuân Sơn và gia đình.

Đọc tiếp »

Cáo Phó - Phân Ưu, Featured, Tin Cộng Đồng »

[27 Th8 2018 | No Comment | 364 views]
PHÂN ƯU – Ông Trần Đình Nga

PHÂN ƯU

…Vô cùng thương tiếc người anh kính mến của các em:
Cố Thiếu Tá Trần Đình Nga
Pháp Danh Trí Quảng
Cựu SVSQ Khóa 18 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
Nguyên Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 52 Biệt Động Quân QLVNCH.
Sinh ngày 13 tháng 7 năm 1941 (Nhâm Thìn) Quảng Nam.
Tạ thế ngày 13 tháng 7 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 23 tháng 08 năm 2018) tai SLC, UT.
Hưởng Thọ 78 tuổi

Các em thành kính chia buồn cùng Chị TRẦN ĐÌNH NGA tức Nguyễn Chương Liễu Xuân (Lucie) cùng các cháu.
Nguyện cầu hương linh Anh sớm tiêu diêu nơi miền …

Đọc tiếp »

Cáo Phó - Phân Ưu, Featured, Headline, Tin Cộng Đồng »

[24 Th8 2018 | One Comment | 419 views]
Tin buồn: Ông Trần Đình Nga, một nhân sĩ trong Cộng Đồng vừa qua đời

Huy hiệu của Tiểu Đoàn 52 Biệt Động Quân

Bản Tin Người Việt Tự Do Utah vừa nhận được tin buồn: Ông Trần Đình Nga, nguyên Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 52 Biệt Động Quân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam khóa 18 vừa qua đời vào lúc 6:45 pm ngày  thứ Năm 23 tháng Tám năm 2018 tại tư gia, hưởng thọ 78 tuổi.
Là một trong rất ít gia đình người Việt định cư tại Salt Lake …

Đọc tiếp »